Sted: Kafeteriaen på banen

Dato: Tirsdag 7. mars

Klokkeslett: Klokken 18:00

Avdelingens årsmøte behandler:

 1. Godkjennelse av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Valg av 2 personer for underskrift av årsmøtereferat
 4. Årsberetning for foregående år
 5. Regnskap pr 31.12 foregående år
 6. Revisors beretning
 7. Budsjett for inneværende år
 8. Eventuelle saker forelagt årsmøte fra styret
 9. Andre saker som ønskes forelagt årsmøte
 10. Valg av leder
 11. Valg av styremedlemmer
 12. Valg av revisorer
 13. Valg av delegater til KNAs Landsmøte
 14. Valg av valgkomité med 1-års funksjonstid

Betalt medlemskap er en forutsetning for å delta på avdelingens årsmøte. Alle medlemmer over 18 år har stemmerett, og det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Klikk her for medlemskap

Vi ønsker velkommen til Årsmøte i KNA Klepp Motorsport

Mvh

Styret,

KNA Klepp Motorsprto