Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Sted: Kafeteriaen på banen Dato: Tirsdag 7. mars Klokkeslett: Klokken 18:00 Avdelingens årsmøte behandler: Godkjennelse av innkalling Valg av ordstyrer og referent Valg av 2 personer for underskrift av årsmøtereferat Årsberetning for foregående år Regnskap pr 31.12...